Varden på Kattuglehøe

Tok av fra Fv 27 ved Fallet og fortsatte på bomvei innover Grimsdalen fram til parkering ved Grimsdalshytta. Svært stille og liten trafikk i fjellet nå midt i oktober. Dagens plan var tur over Kattuglehøe og videre til Fallfossen. Merk at det er to fosser med dette navnet i området; den største - merket Øvre Fallfossen på kartet - befinner seg der elva Grimsa presser seg gjennm en trang kløft og kaster seg utfor et stup nede ved Fallet. Den andre, som for meg var mindre kjent, befinner seg ca 3 km nord for Grimsdalshytta i et bratt gjel gravd ut av bekken Tverråe.

Det går flere stier fra Grimsdalshytta i retning Kattuglehøe, det er antakelig best å følge den som går over til Fokstugu Fjellstue. Vi fulgte et tråkk som gikk litt lenger sør, men tok oss etter hvert opp på de nakne flyene øst for Kattuglehøe. Lettgått terreng, men et brattere parti fra ca. 1350 moh opp til 1500 moh. Her flatet det ut og vi fortsatte nordover til varden på 1553 moh. Storslagen utsikt i alle himmelretninger. Sør for toppen ligger det også et lite naturreservat hvor det ligger en fjellmyr / palsmyr med intakte og fint utformede palser. Palser består av torvhauger med en frossen kjerne, dannet som følge av permafrost.

Fra Kattuglehøe videre vestover og ned på platået mellom Halvfarhøe og Gråhøe. Store langstrakte flater, uberørt og mektig natur. Et skrint og karrig månelandskap. Flere bekker har gjennom årene gravd seg inn i platået, og bekkeløpene blir fort til dype og bratte gjel. Dreide videre nordøstover og passet på å unngå gjelene gravd ut av Nørdre Tverråe. Krysset stien mellom Gautåsætre og Grimsdalshytta og fortsatte videre fram til bekken Tverråe som kommer fra Veslhjerkinnstjønnin. Her ligger det en liten hytte kalt Barthuset, et måsåhus opprinnelig satt opp av Bartholomeus Jonson Rundtom Dalslåen.

Gikk fram på en tange mellom to dype bekkegjel. Fallfossen kaster seg utfor her, nede i kløften til Tverråe. Bratt ned på alle kanter, og flott utsikt ned gjelet og dalen mot Grimsdalshytta. Tok oss ned et tilstøtende bekkegjel, gjennom et tett vierkratt og videre helt fram til selve fossen. Flott skue selv om vannføringen ikke var særlig stor. 

Videre ned langs Tverråe til denne møter på Nørdre Tverråe. Her er bekkegjelet mer enn 150 meter dypt. Videre opp på stien fra Gautåsætre og tilbake til Grimsdalshytta. En flott runde i storslagen natur.

Kart:

Noen bilder fra turen: