Mykkeltveitveten

Parkerte ved Evanger stasjon og fulgte skispor oppover den gamle Mykkeltveitvegen mot gården Mykkeltveit. Veien var smal og flere trær låg veltet over den. Etter ca. 200 høydemeter møter den gamle veien på flott nybygd vei som var brøytet. Denne er bygget såpass nylig at den ikke er merket av på alle kart. Fulgte denne videre forbi den gamle gården hvor det var bil og folk. Herfra fortsatte skisporet gjennom skogen; først på vei gjennom tett granskog, deretter gjennom glissen furuskog og til slutt på snaufjell opp mot Belaskaret, ca. 750 moh. Herfra i jevnt stigende terreng opp mot toppen på 1131 moh.

På det store topplatået er det flere varder; den største mot øst. Men høyden skal være den samme på de to største. Fritt og upåklagelig utsyn i alle retninger;  Storlien, Kjerringa, Skrått, Geitafjellet, Fuglafjellet, Iendafjellet, Bergsbukken mm i sør; Raundalseggen med den markante Horndalsnuten i øst og fjellene rundt Eksingedalen i nord der Kvitanosi dominerer med sine 1433 moh.

Nydelig nedrenn mot Evanger igjen, først på vindpakket snø og skare. Tok en litt annen rute ned igjen fra Belaskaret; nå via ryggen over Grautaleitet mot Orreleiken. Herfra på nyddelig føre ned gjennom skogen mot gården på Mykkeltveit, til sammen ca, 300 høydemeter. Eventyrlig moro over kuler og gjennom bekkefar i bunnløs pudder!

Avsluttet med å følge den nye veien på ski helt ned til Evanger igjen.

Totalt ca. 16 km og omlag 1150 høydemeter.

Bilder fra turen: