Kongeørn over Gjønavatnet

Tok av fra fylkesvei 48 ved Holdhus og fulgte fylkesvei 5110 ca 3 km fram til Eide og deretter nye 3 km langs Gjønaveien fram til skiltet parkering (gratis) ved gårdstun på Gjøn. Bonden kunne fortelle at det var anlagt ny sti til Gjønakvitingen, den opprinnelige som følger en skogsvei i begynnelsen skal ikke lenger brukes. Den nye stien  er  merket over innmark og senere utmark oppover i lia. Etterhvert følger stien strømstolpene bratt opp til vannkraftverket som er anlagt i Gjønaelva på høyre side. 

 

Herfra krysser den noen større myrer før den går bratt oppover lia på høyre side (øst) av Skarvaelva før den kommer inn på den opprinnelige stien omtrent ved Gyttro. Jeg mistet rødmerkingen allerede nede ved demningen i Gjønaelva men fikk tatt meg over på den gamle stien etter litt basking gjennom krattskogen. Kart og GPX fil til rett stivalg fra Gjøn finnes på ut.no.

Passerte en liten hytte i nærheten av Gyttro hvor det er flott utsikt ned mot Gjønavatnet, Kikedalen, Skjelbreid og Hålandsdalen. Videre opp i skaret mellom Midthorga og Kvitingsnibba. Her tar den rødmerkede stien til Gjønakvitingen av til venstre, bratt opp gressbakker og svaberg. Jeg fortsatte langs tydelig, men umerket sti ned til det litt dystre Kvitingsvatnet som låg svart og stille under de nakne svabergene på Gjønakvitingen. Videre opp på blankskurte og tørre sva til Loftet (1236 moh) og deretter over til Gavlen (1250 moh). Flott utsikt tvers over Tveitaskaret til Tveitakvitingen med dens imponerende stup over Øvre Hålandsdalen. I nord ligger Raudaberget med sine markerte rødfargede striper.

Fra Gavlen forbi 1088 vannet og opp til Gjønakvitingen hvor det var trimkasse. Fortsatte på den rødmerkede stien et stykke før jeg tok av opp til Kvitingsnebba (1142 moh) og fram på kanten av de mektige 1100 høye stupene ned mot Gjønavatnet og Kikedalen. Langt under meg fikk jeg øye på en flott kongeørn som seilte langs fjellsidene - kanskje turens høydepunkt! Avstikkeren til Kvitingsnibba er absolutt å anbefale.

Videre ned fra Kvitingsnibba og inn på rødmerket sti igjen. Tok en avstikker fra stien fram til Gyttro, en fjellhylle som henger 500 stupbratte meter over Gjønavatnet. Hadde igjen trivelig selskap av kongeørnen. Gjønavatnet og Kikedalen er del av den såkalte "Mundheimsforkastingen" som går som en snorrett linje fra Frøland i Samnagner i nord over Hardangerfjorden til Kvinnherad i sør; les mer om dette på grind.no

Mistet den nye stien ned fra Gyttro og endte således opp på den gamle "forbudte" stien som ender opp på skogsveien ned igjen til Gjøn. På den siste grinda står det skilt med påskrift om privat, ingen adgang. Snakket med bonden igjen, han lovte å se på merkingen av den nye stien slik at dette blir tydligere.

Totalt ca. 20 km og drøyt 1600 hm.

Kart:

Noen bilder fra turen: