På broen over Grimsa

Tok av fra Folldalsvegen (fylkesvei 29) ved Brandsnes og fulgte Mjovassdalsvegen fram til bru over Grimsa og videre inn til Tangsetra hvor veien ender, ca 775 moh. Fortsatte til fots forbi Nedre Mjovasdalssætran, over bekken og videre langs skogsveien som går sørover i dalføret mot Øvre Mjovasdalssætre.

Fortsatte på sti oppover langs Tverrbekkdalen til vi kom inn på stien fra Stadsbuøyen. Videre på denne i lettgått, åpent terreng til vi var oppe på myrdraget nord for Mjovasskletten. Her fikk vi selskap av to ørner som svevde over Skardhøa. Tok av fra stien og opp på et langstrakt flatt høydedrag med navnet Vesldøltjønnsløgde (1128 moh).

Nok en dag med hard vind. I tillegg lå en gjenstridig sky foran sola store deler av turen. Returnerte over høydedragene rett vestover og videre ned gjennom skogen mot Tangsetra igjen. Fikk øye på noen reinsdyr i hellingene ned mot Grimsa. Ellers mange spor etter elg.

For øvrig har Mjovassklettens potensiale med tanke på klatring. Sydsiden av fjellet har et flere hundre meter høyt sva, men de som har sett nærmere på fjellet, er av den oppfatning at klatring er å fraråde på grunn av et nesten fullstendig fravær av riss til kiler og andre sikringsmidler.

Kart:

Noen bilder fra turen: