Kvittjørnin og Råtåsjøhøe

Kjørte Kvitdalsvegen (bomvei) fra Hjerkinn fjellstue fram til den velstelte gården som ligger innerst ved veiens ende. Gikk gjennom gårdstunet, over et jorde med flere sammenraste tømmerhus og etter hvert inn på god sti i retning Kvittjørnin. Lett og åpent terreng å gå i. Den bratte nordvestsiden på Råtåsjøhøe vokser seg større og større jo lenger man kommer innover dalen. Godt vær ved start, men et lavtrykk var på vei, så sola vinket farvel i nordøst mens grå skyer og spredt nedbør innhentet oss før vi kom fram til tjønnene. 

Facinerende terreng inne ved Kvittjørnin, mange spor her fra siste istid. NGU skriver at området består av et dødisterreng med hauger og rygger med sand og grus. Litt lenger inn, i enden av Fykfældalen, ligger Flåmsætrin (Flåmsætran) naturreservat (siden 1989). Dette er et flatt fjellområde som i tillegg til selve Flåman også omfatter Kvittjørnin og dalsystemene langs Råtåsjøbekken. Reservatet inneholder bl.a. lett synlige terrasser, morener og spylerenner fra siste istid. 

Tjønnene ligger mellom Råtåsjøhøe i øst og Hemtjønnshøa i nordvest og det renner bekker ut fra begge endene; Kvita fra Kvittjørnin i sørvest og det som etterhvert blir til Flåbekken fra Tuvtjørna i nordøst. Mange eldre fiske- og jaktbuer her inne. Det er også spor etter gruvedrift flere steder. Det tydligste sporet er lett synlig i fjellsiden på Hemtjønnshøa, like nord for Horrtjønna.

I gråværet ble alle planer om tur opp på noen større høer skrinlagt, men vi svingte oss opp på en liten kanus kalt Råtåhaugen. Flott oversikt over området herfra. 

Returnerte langs flere dyretråkk til vi kom inn igjen på stien ned til Kvitdalsvegen igjen.

Kart:

Noen bilder fra turen: