Ved Vesl-Børsjøen

Tok av fra fylkesvei 29 ved Einunna bru, opp langs Strålsjøåsveien til Savalaen, derfra inn på Gardvikåsveien fram til parkering ved starten av Rødalsveien, ca 900 moh. Vurderte å sykle helt nede fra fylkesveien, men bilturen opp til parkeringen sparte meg for 350 høydemeter og 10 km.

Fulgte Rødalsveien forbi flere setrer i drift. I krysset ved Rødalsætran fortsatte jeg bratt oppover til høyre, langs flere småtjønner på rekke og rad fram til Sørgardsvangen. Her fortsetter Børsjøvegen nordvestover. Etter å ha passert en bom er du ute av skogen og på snaufjellet. Fortsatte over et langstrakt myrparti - Bormyran - fram til elva Gløta som har sitt utspring fra Gløtlægret innunder Høg-Gia. Veien er stort sett dårligere jo lenger innover i fjellet du kommer, og enkelte steder krysser den småbekker uten bruer; bare å sette fart og håpe på det beste. Flere steder ser man også rester etter gruvedrift i fjellsidene. Over Gløta på bru og videre inn til Finnhaugan. Videre vestover langs Gløta et lite stykke. Her renner elva i store buktninger og det er flere kroksjøer etter gamle elveleier. Vidstrakt og storslagent landskap!

Veien dreier nordover og fortsetter oppover Hamndalen, mellom Vesle og Store Børsjøhø. Passerte Hamndalssætra og hadde følge av en flokk skotsk høylandsfe som beitet her oppe. Gjennom dalføret, ut på et høydedrag før bratt nedstigning til Store Børsjøen. Her ligger Børsjøsætra særdeles idyllisk til nede ved sjøen, omringet av store, åpne gressvanger.

Videre på enda dårligere vei, over bekker og myrer fram til Vesle Børsjøen hvor veien ender, snaut 30 km fra start. Disig, men varmt vær og lite vind. Tilbaketuren gikk samme vei. Lite folk i fjellet, men traff på noen sauesankere som jeg slo av en hyggelig prat med. Gjennom samtalen med en eldre kar kom det fram at han faktisk kjente min bestefar og ellers flere i familien.

Tilbake i krysset ved Rødalsætran, tok jeg inn på veien opp mot Vesl-Marsjøen. Passerte Strålbergsjøsætra, Rødalsætran og Rasmusplassen og fortsatte oppover på gradvis dårligere og dårligere vei. Marsjøåa renner langs veien, og bekken kaster seg utfor en liten foss et stykke oppe i hellingen, et flott skue. Veien inn til sjøen ble mer og mer utfordrende, men det gikk greit å sykle hele veien inn til nordenden av vannet.

Rødalen er en gammel seterdal rik på beite for husdyr. I siste halvdel av 1700 tallet var det også gruvedrift sør i dalen, bl.a. i Gruvkletten hvor sporene fremdeles er tydelige.

Til sammen 66 km og 1000 hm, en perle av en sykkeltur. Et spennende alternativ min tur, er en runde rundt Marsjøfjellet. Da kan man ta inn på traktorveien vest for Finnhaugan og videre til Gløtlægret. Herfra kommer man inn på veinettet knyttet til Einunndalen og kan returnere til Rødalen via Markbulia. Men det får bli en annen gang. Og det er mange flere mulighetene i området! 

Kart:

Noen bilder fra turen: