Gravemaskin i Grøndalen

Hjerkinn skytefelt skal tilbakeføres til naturen og verneformål. Dette gjelder også mange av forsvarets veier som er bygget i tilknytning til anlegget, deriblant deler av Store ringvei (Geitberget -Grisungen - Maribu - Stridåbrui) rundt skytefeltet, bygget tidlig på 1960-tallet. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble i april 2018 utvidet ved at store deler av det tidligere skytefeltet ble en del av nasjonalparken samt at det ble opprettet et tilgrensende nytt Hjerkinn landskapsverneområde med biotopvern.

Vernevedtaket har avgjort at vegen inn over Vålåsjøhøe fram til Grisungvatna, Storslågåvatnet og Simontjønnin skal bestå, beliggende innenfor Hjerkinn landskapsverneområde.

Og på vår sykkeltur langs Store ringveg i midten av juli 2018 i et strålende flott og varmt sommervær, gikk turen knirkefritt helt til vi komm inn i dalen der elva Grøna slynger seg dovent gjennom et nydelig og idyllisk dalføre. Her møtte vi på gravemaskinene som alt hadde fjernet en liten kilometer av veien. Også broen over elva var borte; ikke noe igjen av konstuksjonen. Forsvarsbygg informerer på sine sider at gjennom sommeren og høsten vil de starte tilbakeføringen av Store Ringveg. I 2018 er det strekningen gjennom Grøndalen helt i vest som skal prioriteres og neste år igjen vil de fortsette med Svånådalen og Grisungdalen.

Syklene måtte bæres og trilles der veien var borte; og elva måtte vi vasse over. Men vannstanden i elva var lav, så det bød ikke på noen problem å vade over.

Vi fikk øye på ca 25 moskus på vår tur langs veien. Mest spennende var flokken på 7-8 dyr som vi møtte på i bakken forbi Geitberget. Vi la faktisk ikke merke til flokken før vi hørte den ene oksen blåse i nesa da vi var 10-15 m unna. Vi kom oss forbi uten videre problem; men opplevelsen ble en påminnelse om å være årvåken og holde utkikk. Og ved Svånålægeret måtte vi på nytt ut i terrenget og bære syklene forbi en enslig moskus som hadde tatt oppstilling midt i veien.

Sykkelturen som totalt er på drøye 4 mil, må være en av de finest man kan gjøre i kongeriket, i alle fall på en slik flott og varm sommerdag. Kjekt å få gjort en siste tur langs hele veien før naturen tar det hele tilbake.

Utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark:

Noen bilder fra turen: