Over Iseggene på Osterøy

Parkerte i Valestrand sentrum og startet innover langs Bullavegen og over på sti / traktorvei gjennom et hogstfelt innover mot Eversdalen. Tok oss opp fra traktorveien og inn på sti nordover. Gjennom en liten granskog mistet vi stien litt, men kom oss opp på ryggen og inn på tydelig sti opp til varden på Iseggene, 373 moh.

Den mest brukte stien opp fra Valestrand ser ut til å starte i byggefeltet på Eide og følge ryggen opp Eidefjell og Kjeringfjellet. Landskapets topografi på Osterøy er en del av Bergensfeltet og Bergensbuene som strekker seg fra Os i sør til Lindås i nord. Buene strekker seg nordvestover, med daler og fjellrygger. Fulgte stien som følger fjellryggen fra Iseggene videre nordvestover mot Hamre, men tok inn på ny sti over mot Seljerinden. Lett og fint å gå. Krysset Storemyra og videre nordover mot knausen Sveivane, ca 250 moh og omtrent 6,5 km fra Valestrand. Fin utsikt over Sørfjorden mot Hylkje, Streinestø og Knarvik.

Tilbake over fjellryggen Fårikken og Eikelandsfjell, vest for Iseggene. Samme fine terrenget å gå i. Etter hvert fram inn på vei og ned til Skor. Videre langs Skoravegen, inn på Hamrevegen og tilbake til Valestrand.

Til sammen i underkant av 13 km og omtrent 600 hm.

Kart:

Noen bilder fra turen: